Bibliografi

Här växer efter hand en bibliografi över forskning om nordisk arbetarlitteratur fram. Så långt som möjligt tillhandahålles också länkar till texterna eller till uppgifter om var man kan få tag på dem. Skicka gärna bidrag till Magnus Nilsson

Från Nexø till Alakoski: Aspekter på nordisk arbetarlitteratur. (2011) Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic (red.) Lund: Absalon.

Från bruket till yarden: Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur (2014) Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic (red.) Lund: Absalon.

Hoyles, A. (2012) Pickled Herrings and Politics: The Early Journalism of Moa Martinson. I Richard L. Keeble och John Tulloch (red.) Global Literary Journalism. New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien,: Peter Lang.

Hoyles, A. (2012) Rapport från en städhink 1925: Moa Martinsons Madam Andersson-kåserier. I Ebba Witt-Brattström (red.) I Moas sak – sällskapet Moas vänners skriftserie no. 1, 6-14.

Hoyles, A. (2019) Sex and Class in the Journalism of Moa Martinson. I Sue Joseph och Richard L. Keeble (red.) Sex and Journalism: Critical Global Perspectives. Goring: Bitesized Books.

Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartlegging, forskningstradisjon (2017) Christine Hamm, Ingrid Nestås Mathisen och Anemari Neple (red). Bergen: Alvheim og Eide.

“Inte kan jag berätta allas historia?” Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur (2016) Beata Agrell, Åsa Arping, Christer Ekholm och Magnus Gustafson (red.). Göteborg: LIR.

Lennon, J och M. Nilsson. (2016) Defining Working-Class Literature(s) : A Comparative Approach Between U.S. Working-Class Studies and Swedish Literary History. New Proposals vol. 8, no. 2, 39–61.

Nilsson, M. (2003) Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna. Hedemora: Gidlunds.

Nilsson, M. (2006) Arbetarlitteratur. Lund: Studentlitteratur.

Nilsson, M. (2010) Den föreställda mångkulturen: Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa. Hedemora: Gidlunds.

Nilsson, M. (2011) Swedish working class literature and the class politics of heritage. I Laurajane Smith, Paul Shackel och Gary Campbell (red.) Heritage, Labour and the Working Classes. London: Routledge.  

Nilsson, M. (2012) Inordning och uppror: om det ambivalenta förhållandet till traditionen i modern svensk arbetarlitteratur. Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 42, no. 1, 49–62.

Nilsson, M. (2014) Literature and Class: Aestheical-Political Strategies in Modern Swedish Working-Class Literature, Berlin: Humboldt-Universität.

Nilsson, M. (2014) En ny generation – en förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig arbetarlitteratur. Samlaren vol. 135, 100–128.

Nilsson, M. (2016) Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen. I Even Igland Diesen, Ole Karlsen och Elin Stengrundet (red.) Stempelslag: lesninger i nordisk politisk litteratur. Oslo: Novus.

Nilsson, M. (2016) Arbeiterliteratur, Klasse und Region : Was die Geschichtsschreibung der Literatur des Ruhrgebiets von der Geschichtsschreibung der schwedischen Arbeiterliteratur lernen kann. I Britta Caspars, Dirk Hallenberg, Werner Jung och Rolf parr (red.) Theorien, Modelle und Probleme regionaler Literaturgeschichtsschreibung. Essen: Klartext.

Nilsson, M. 2017. Arbetarlitteratur och arbetarhistoria. I Johan A. Lundin och Emma Hilborn (red.) Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse. Landskrona: Centrum för arbetarhistoria.

Nilsson, M. (2017) The Making of Swedish Working-Class Literature. I John Lennon och Magnus Nilsson (red.) Working-Class Literature(s): Historical and International Perspectives. Stockholm: Stockholm University Press.

Nilsson, M. (2017). Skildringen av arbetarklassen i Sven Wernströms Trälarna: 1900-talet. I Maria Andersson och Elina Druker (red.) Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur : Analyser. Lund: studentlitteratur.

Nilsson, M. (2017). Mellan klassen och parnassen: Konstruktionen av svensk arbetarlitteratur. Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 47, no. 1, 58–68.

Nilsson, M. (2019) Working-Class Comics? Proletarian Self-Reflexiveness in Mats Källblad’d Graphic Novel Hundra år i samma klass. Journal of Graphic Novels and Comics vol. 10 no. 3, 368–380.

Nilsson, M. (2019) Class, Taste, and Literature: The Case of Ivar Lo-Johansson and Swedish Working- Class Literature. Journal of Working-Class Studies vol. 4, no. 1, 24–36.

Nilsson M. och S. Mischliwietz. Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren : om barnet och den kulturella konstruktionen av klass i 1930-talets svenska arbetarlitteratur. Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 41, no. 2,