CFP: Nordisk Arbejderlitteratur VII: Internationale perspektiver og forbindelser

Arbejdermuseet, København, 9.-11. december 2020

I lyset af corona-situationen – der har grebet ind i manges arbejdsliv – forlænger arrangørgruppen perioden for indsendelse af paper- og panel-forslag med en måned. Altså er ny deadline for abstracts 1. juli 2020.

Martin Andersen Nexø omtales ofte som den store danske arbejderforfatter.  Men tager man fx hovedværket Pelle Erobreren (1906-10) – der nok er et proletarisk modsvar til landsmanden Henrik Pontoppidans Lykke-Per (1898), men også stærkt inspireret af bl.a. Cervantes’ Don Quixote (1605) – kan det beskrives som fortællingen om en svensk immigrant, hvis ideologiske vækkelse anspores af vandreskomageren Garabaldis oplevelser fra det store udland, og som ultimativt sender romanens arbejderforfatterskikkelse, Morten, ud i verden.

Det var på mange måder også kursen for Nexø selv. Allerede i 1894-96 foretog han en formativ dannelsesrejse til Italien, Nordafrika og Spanien. Og senere banede hovedværkerne om Pelle og Ditte forfatterskabets ved ud i verdenslitteraturen. Det betød bl.a., at Nexø i dag (sammen med fx Émile Zola, Maxim Gorkij og Jack London) fx fremhæves som ’fader’ til den svenske arbejderlitteratur, ligesom han i samtiden blev den nok største ikke-sovjetiske forfatter i det kommunistiske Øst – alt imens hans litterære stjerne gradvist dalede ’hjemme’.

Nexø er med andre ord et godt eksempel på arbejderlitteraturens mange og mangefacetterede internationale forbindelseslinjer og kredsløb, der dog ofte negligeres af de snævre nationale perspektiver, der karakteriserer mange arbejderlitterære studier.

Den syvende Nordarb-konference – der finder sted på Arbejdermuseet i København 9.-11. december 2020 – sætter derfor fokus på den nordiske arbejderlitteraturs internationale perspektiver og forbindelser og inviterer til bidrag, der på forskelligvis belyser arbejderlitteraturen i krydsfeltet mellem lokalt udgangspunkt og globalt perspektiv. 

Mulige emner kunne være, men begrænser sig ikke til:

  • Nordisk arbejderlitteratur og arbejderforfattere i verden
  • (Nordisk) arbejderlitteratur som world literature
  • Den nordiske arbejderlitteraturs internationale inspirationer før og nu
  • Oversættelsens rolle i nordisk arbejderlitteratur
  • Nationalisme/internationalisme i nordisk arbejderlitteratur
  • Komparativisme og nordisk arbejderlitteratur
  • International teori og/i de nordiske arbejderlitterære diskussioner
  • Nordisk arbejderlitteratur i globaliseringens tidsalder

Forslag til præsentationer og evt. paneler (max en halv side) sendes til nordarb2020@gmail.com.  Deadline er 1. juni 2020. For spørgsmål og yderlige information kan Nicklas Freisleben Lund (nflund@sdu.dk) kontaktes. Deltagelse er gratis, men det må i udgangspunktet forventes at rejse til og ophold i København dækkes af deltagerne selv.  Håbet er dog, at konferencens budget vil give mulighed for at søge tilskud til transport og logi for deltagere med begrænsede rejsemidler.

Med venlig hilsen

Erik Svendsen (Roskilde Universitet)

Anker Gemzøe (Aalborg Universitet),

Magnus Nilsson (Malmö Universitet) og

Nicklas Freisleben Lund (Syddansk Universitet)