Forskare

Beata Agrell, professor em. i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Forskar främst på pionjärtidens svenska arbetarprosa (c:a 1890–1920-talen), samt bilden av arbetarrörelsen i fromma berättelser från samma tid, med särskild inriktning på klass, genre, retorik och reception.

 

Åsa Arping är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Bredvid sin huvudsakliga forskning om svensk 1800-talsprosa och litteraturkritik arbetar hon även med svensk samtidslitteratur ur klass- och intersektionalitetsperspektiv.

 

Ewa Bergdahl, ordförande i Maria Sandelsällskapet, kartlägger och undersöker framför allt Maria Sandels författarskap.

 

 

Bjørn Ivar Fyksen, litteraturviter og -kritiker. Disputerte på avhandlingen Almuens opera. Litterære klasseskiller i Trost i taklampa og Alf Prøysens øvrige prosaforfatterskap ved Universitetet i Oslo i 2018. Redaktør for Bokmagasinet i Klassekampen.

 

Magnus Gustafson, doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet, forskar om retoriska strategier och litterära grepp inom den socialdemokratiska rörelsen.  Det pågående avhandlingsprojektet har arbetsnamnet “Socialist och arbetarkvinna tar ordet. Exemplet Agda Östlund – den retoriska karriären från ungdomslogen till riksdagen”.

 

Christine Hamm er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun forsker på skandinaviske romaner og dramatikk fra 1850 til i dag, med særlig interesse for tematikker som kjønn, kropp og klasse.

 

Bibi Jonsson är professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning  är  inriktad på kvinnolitteratur och har en feministisk/genusvetenskaplig inriktning. Bredvid svensk arbetarlitteratur och annan ideologiskt inriktad litteratur forskar hon om litteraturkritik med fokus på receptionen av arbetarlitteratur och kvinnliga kritiker.

Magnus Nilsson är professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet. Arbetarlitteratur är hans huvudsakliga forskningintresse.

 

 

Anna Williams är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Bland hennes forskningsintressen finns mellankrigstidens litteratur och klass- och genusperspektiv på samtidslitteraturen.

 

 

Anders Öhman är professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik vid Umeå universitet. En del av sina forskningsintressen har han ägnat åt norrländsk arbetarlitteratur, i synnerhet Gustav Hedenvind-Eriksson, Karl Östman och Kurt Salomonson.