Nyheter

Ny text om dansk arbetarlitteratur

Nicklas Freisleben Lund medverekar med en text om dansk arbetarlitteratur i antologin Working-Class Literature(s): Historical and International Perspectives som publicerats av Stockholm University Press. Den kan laddas ner gratis från förlagets webbplats

Nordisk arbetarlitteratur VII

Nu är programmet klart för konferensen Nordisk arbetarlitteratur, som hålls 9-10 december. På grund av pandemin blir den helt digital.

För att läsa programmet, klicka här: Nordarb VII, program

Om du vill delta som åhörare, kontakta Magnus Nilsson

Ny forskningsantologi!

Nu har den kommit, nätverkets femte forskningsantologi! Den har titeln Arbetarförfattaren: Litteratur och liv och redaktörerna är Margaretha Fahlgren och Anna Williams från Uppsala och Per-Olof-Mattsson från Stockholm och antologin har sitt ursprung i nätverkets sjätte konferens som de arrangerade vid Uppsala universitet i oktober 2018. För att köpa boken, klicka här.

Ny kurs om arbetarlitteratur

Höstterminen 2020 kommer kursen “Working-Class Literature – Historical and International Perspectives” att ges vid Malmö universitet. Det är en nätbaserad distanskurs omfattande 15 hp. som ges på halvfart under hela terminen. För mer information, se Malmö universitets hemsida.

Om barnet i den svenska arbetarlitteraturen

Karin Nykvist, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, har publicerat ett bokkapitel på engelska om barnet i svensk arbetarlitteratur från 30-talet: “On Their Own: Children in Swedish Working Class Novels of the 1930s”. In Reidar Aasgard, Merethe Roos, Marcia Bunge (Eds.) Nordic Childhoods 1700-1960. From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Routledge 2017. Boken har nyligen kommit ut i en pocketutgåva. För mer info, se förlagets hemsida.

Ny bok om Maria Sandel

Stickans CMYKProfessor Beata Agrell har gett ut boken Maria Sandel och folkbildningen: Inte bara vett och vetande – Bildningens betydelse i Maria Sandels författarskap. En elektronisk utgåva med fullständig notapparat och litteraturförteckning kan laddas ned gratis från Maria Sandel-sällskapets hemsida

 

 

 

Nordisk Arbejderlitteratur VII: Internationale perspektiver og forbindelser

Nätverkets nästa konferens kommer att hållas på Arbejdermuseet i Köpenhamn 9–11 december 2020. temat är “Internationella perspektiv och förbindelser”. För mer information, se Call for papers.

Arbetarlitteratursession vid IASS i Vilnius 2020?

Vid IASS-konferensen i Köpenhamn 2018 anordnades en session om arbetarlitteratur. Den blev mycket lyckad. Nästa IASS-konferens organiseras i Vilnius i augusti 2020. Den som är intresserad av att delta i en session om arbetarlitteratur får gärna höra av sig till Magnus (magnus.nilsson@mau.se). Årets tema är minneskultur (i mycket vid mening). Mer information hittar man på konferenshemsidan.

Ännu en nätverksmedlem prisas

Nicklas Freisleben Lund har tilldelats Arbejderhistorieprisen för sin avhandling I ambivalent kamp: Strejken og romanen, 1850–1950. Priset som delas ut av Selskabet for Arbejderhistorie överräcktes vid Arbejderhistoriefestivalen i Köpenhamn 5 oktober 2019. 

Nätverksmedlem prisas

Benny Holst duo framförde tonsättningar av Nexø-dikter

Per-Olof Mattsson hat tilldelats Martin Andersen Nexø Fondens pris för sin bok Martin Andersen Nexø: Den nordiska arbetarlitteraturens pionjär. Priset, som är på 25.000 danska kronor, delades ut vid ett heldagsseminarium i festsalen på Arbejdermuséet i Köpenhamn i samband med firandet av Nexøs 150-årsdag. 

 

Nytt forskningsprojekt om klass i samtida svensk prosa

Hur skildras klass i samtida svensk prosa, och hur arbetar författarna med att förnya det politiska formspråket? Det ska Åsa Arping, litteraturvetare vid Göteborgs universitet, undersöka i ett kommande RJ Sabbatical-projekt. Den planerade studien bygger både på Arpings tidigare forskning inom fältet under de senaste tio åren och på nyskrivna kapitel, bland annat ett som ska handla om hur klass framträder i verk som utspelar sig i universitetsmiljö (av författare som Isabelle Ståhl, Martin Engberg och Elise Karlsson). Metodingången är intersektionell, vilket innebär att klass undersöks i relation till andra maktordningar som genus, etnicitet och generationstillhörighet. Resultatet ska redovisas i form av en svenskspråkig monografi och en engelskspråkig tidskriftsartikel. Projektet inbegriper också en månads vistelse vid forskningsmiljön ”Uses of Literature” i Odense, som leds av professorerna Rita Felski och Anne-Marie Mai. Mer information om projektet hittar man på VRs hemsida.

Konferens om Matin Andersen Nexø

22 juni anordnar Selskabet for Arbejderhistorie och Martin Andersen Nexø-fonden  en heldagskonferens om Martin Andersen Nexø på Arbejdermuseet i Köpenhamn. Flera av nätverkets medlemmar medverkar. Exempelvis kommer Henrik Yde och Nicklas Lund att hålla föredrag, och Per-Olof Mattson kommer att ta emot ett pris. Mer information hittar man här

 

Arbetarlitteraturen och staden

2017 deltog flera av nätverkets medlemmar i konferensen “Att skapa staden” vid Malmö universitet (dåvarande Malmö högskola). Nu har en konferensantologi publicerats. Anna Williams skriver där om samtida arbetarlitteraur, Ewa Bergdahl om Maria Sandel och Per-Olof Matsson om förhållandet mellan storstadsmodernism och arbetarlitteratur. Boken kan laddas ned gratis via Malmö universitets hemsida. 

Arbetarhistorisk konferens i Köpenhamn

I november 2020 arrangeras en nordisk arbetarhistorisk konferens i Arbejdermuseet i Köpenhamn (se bilden!). Den som vill medverka i en session om “Working-Class Lives and Protest in Literature” kan kontakta Magnus Nilsson. Mer information hittar man här

Nordisk Arbetarlitteratur VII – i Köpenhamn

Nätverkets sjunde konferens kommer att hållas i Danmark, förmodligen i Köpenhamn. Mer information om tid, plats, tema etc. kommer senare. Kontaktperson för organisationskommittén är Nicklas Freisleben Lund. Hans adress är: nflund@sdu.dk 

Samlaren

I den senaste utgåvan av Svenska litteratursällskapets tidskrift (i bokformat) Samlaren (volym 139) finner man bidrag av flera av nätverkets medlemmar. Peter Forsgren har skrivit artikeln ”’Jag är ett mellanting’. Klass och kolonialism i Gustaf Hellströms bildningsroman Kärlek och politik” och Magnus Nilsson recenserar Per-Olof Mattssons bok om Martin Andersen Nexø. Texterna kommer att bli fritt tillgängliga via tidskriftens webbplats.

Rapport från “The Proletarian Moment”

I augusti 2018 anordnades workshopen “The Proletarian Moment: Interdisciplinary Approaches, Comparative Perspectives” vid Zentrum für interdisziplinäre Forschung” (ZiF) i Bielefeld. Nu har det publicerats en rapport i ZiFs tidskrift, ZiF Mitteilungen  För att läsa den, klicka här och bläddra till sidorna 19–20. En fortsättning på workshopen planeras till nästa år.

Konferens om berättelser om arv och rikedom

13–15 november anordnas konferensen Passing on: Property, Family and Death in Narratives of Inheritance vid Aarhus Universitet. För mer info, se konferensens hemsida.

Disputation i Bergen 

18 januari disputerar Ingrid Nestås Mathisen vid Universitetet i Bergen på avhandlingen «Arbeidarkroppen. Individ og kollektiv i Nini Roll Ankers og Kristofer Uppdals prosa». Mer information finns på universitetets hemsida

 

Ännu en ny bok om Martin Andersen Nexø

25 januari utkommer Henrik Ydes bok NEXØ: Martin Andersen Nexøs liv og værk (Lindhardt & Ringdorf ). Detta firas med ett releaseparty 16-18 på Grundtvig-Biblioteket, Farvergade 27 A, st., 1463 København K

 

Arbetarlitteraturens dag

26 januari anordnas Arbetarlitteraturens dag  på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Flemmingsberg. Arbetarförfattarsällskapen och Föreningen arbetarskrivare har bokbord, och det hålls ett föredrag om Maria Sandel. För mer info, se Arbetarrörelsens arkivs hemsida.

Konferens i Storbritannien

3–6 september 2019 ordnar the Working-Class Studies Association en konferens i Kent, Storbritannien. Temat är “Working-Class Studies Beyond the Heartlands”. Mer information hittar man på organisationens hemsida

Konferens i Finland

7 juni 2019 organiserar forskningsprojektet  Piston, Pen & Press och arbetarmuséet i Tammerfors en konferens med temat Industrial Labour & Literary Culture in the Long Nineteenth Century. Mer information hittar man på projektets hemsida.

Ny avhandling

Nicklas Freisleben Lund svarar på frågor från Anne Fastrup.

30 november försvarade Nicklas Freisleben Lund sin PhD-avhandling I ambivalent kamp: Strejken og romanen 1850–1950 vid Köpenmahns universitet. Avhandlingen, som bland annat behandlar Martin Andersen Nexøs Den store kamp kan laddas ned från universitetets hemsida

 

Ny bok om Martin Andersen Nexø

Per-Olof Mattsson har gett ut en omfångsrik monografi om Martin Andersen Nexö. Delar av innehållet har presenterats vid nätverkets konferenser. Mer information finns på Stockholms universitets webbplats