Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning

Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning är öppet för alla som forskar om nordisk arbetarlitteratur. Sedan 2010 har vi arrangerat sex internationella konferenser och publicerat fyra forskningsantologier.