Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning

Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning är öppet för alla som forskar om nordisk arbetarlitteratur. Sedan 2010 har vi arrangerat åtta internationella konferenser och publicerat fem forskningsantologier.