Seminarier

Samtliga seminarier genomförs digitalt. Om du vill delta, hör av dig till Magnus Nilsson.

Kommande seminarier:

Obs! Uppskjutet – ny tidpunkt ej bestämd. Åsa Arping presenterar sitt forskningsprojekt ”Att göra klass: Intersektionella nedslag i svensk samtidsprosa”.

Tidigare seminarier:

Magnus Nilsson presenterar pågående forskning om arbetarlitteratur i fackförbundstidningen Kommunalarbetaren. Seminariet arrangeras i samarbete med Institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö universitet. Seminariet hölls 7 juni 2021 och kan ses här. För mer information, klicka här.

Catharina Bergman presenterar sitt avhandlingsprojekt om den samtida svenska arbetarlitteraturens didaktiska potential och dess funktion i en folkbildningskontext. Seminariet hölls 10 mars 2021 och kan ses här.

Hannah Tischmann presenterar sin avhandling Timing “the Invisibles”: Narrative Time Practices and Social Inequalities in Selected Works of Swedish Working-Class Literature of the 1970s and the Early Twenty-First Century. Seminariet hölls 10 februari 2021 och kan ses här.