Seminarier

Samtliga seminarier genomförs digitalt. Om du vill delta, hör av dig till Magnus Nilsson.

Kommande seminarier:

Klassamhällets och arbetarlitteraturens framtid

Webbinarium vid MITTLITT: Västernorrlands litteraturfestival, i samarbete med Västernorrlands internationella residensprogram AIRY. Forskare från NordArb deltar. Uppläsning av årets AIRY-stipendiat i arbetarlitteratur, Carola Ankarborg.

31 oktober, 18.00–20.00

Plats: Digitalt, länk på Mittlitts hemsida

Tidigare seminarier:

Om arbetarlitteratur, tecknade serier och medicinsk humaniora. Presentation av en artikel av Hannah Tischmann. 21 juni 15:00. (I samarbete med MUCH – Malmö University Comics Hub).

Tecknade serier och arbetarlitteratur. Presentationer av “work in progress” av Annika Olsson och Magnus Nilsson. 8 mars 15:00. För mer information, klicka här.

Åsa Arping presenterar sitt forskningsprojekt ”Att göra klass: Intersektionella nedslag i svensk samtidsprosa”. 17 december 15:00.

Claudia Gioia presenterar sin masteruppsats “Maksim Gor’kij in the pages of Moa and Harry Martinson”. Seminariet hålls på engelska 18 november 2021 15:00.

Magnus Nilsson presenterar pågående forskning om arbetarlitteratur i fackförbundstidningen Kommunalarbetaren. Seminariet arrangeras i samarbete med Institutionen för konst, kultur och kommunikation vid Malmö universitet. Seminariet hölls 7 juni 2021 och kan ses här. För mer information, klicka här.

Catharina Bergman presenterar sitt avhandlingsprojekt om den samtida svenska arbetarlitteraturens didaktiska potential och dess funktion i en folkbildningskontext. Seminariet hölls 10 mars 2021 och kan ses här.

Hannah Tischmann presenterar sin avhandling Timing “the Invisibles”: Narrative Time Practices and Social Inequalities in Selected Works of Swedish Working-Class Literature of the 1970s and the Early Twenty-First Century. Seminariet hölls 10 februari 2021 och kan ses här.