Seminarier

Samtliga seminarier genomförs digitalt. Om du vill delta, hör av dig till Magnus Nilsson.

10 februari 13:00–15:00. Hannah tischmann presenterar sin avhandling Timing “the Invisibles”: Narrative Time Practices and Social Inequalities in Selected Works of Swedish Working-Class Literature of the 1970s and the Early Twenty-First Century.

10 mars 13:00–15:00. Catharina Berman presenterar sitt avhandlingsprojekt om den samtida svenska arbetarlitteraturens didaktiska potential och dess funktion i en folkbildningskontext.