Resurser

Länkar

Nedan följer länkar till olika organisationer och publikationer som kan vara av intresse för den som intresserar sig för nordisk arbetarlitteratur.

Arbejdermuseet

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Bloggen Litteratur och klass

Facebookgruppen arbetarlitteratur

Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris

Föreningen arbetarskrivare

Harry Martinson-sällskapet

Ivar Lo-sällskapet

Maria Sandelsällskapet

Martin Andersen Nexøs Mindestuer

Podcasten arbetarlitteratur

Stig Sjödin-sällskapet

Tidskriften Klass