Våra konferenser

Nordisk Arbejderlitteratur VII: Internationale perspektiver og forbindelser hölls 9–11 december 2020 på Zoom. En kort rapport finns i fackförbundstidningen Mål & Medel

Nordisk arbetarlitteratur VI: Vem är arbetarförfattaren hölls 3–5 oktober 2018 i Uppsala. Konferensen arrangerades av forskare från Stockholms och Uppsala universitet. Mer information finns på konferenshemsidan.

Nordisk arbeiderlitteratur V: Kartlegging, begrepsbruk, forskningstradisjon hölls 10–12 november 2016 vid Universitet i Bergen. Information om programmet finns på bloggen Litteratur och klass.

Nordisk arbetarlitteratur IV: Föreställningar om arbetarlitteratur hölls 8-10 oktober 2015 vid Göteborgs universitet. En kort rapport finns på bloggen Litteratur och klass.

Nordisk arbetarlitteratur III hölls 15–17 maj 2013 vid Centrum för arbetarhistoria i Landskrona. Konferensen arrangerades av forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Mats Kolmisoppi publicerade en rapport i Helsingborgs dagblad

Nordisk arbetarlitteratur II hölls 24–25 november 2011 vid Lunds universitet. Konferensens arrangerades av forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Inbjudan till konferensen finns på bloggen Litteratur och klass

Konferensen Nordisk arbetarlitteratur I hölls 9–10 december 2010 vid Lunds universitet. Konferensens arrangerades av forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Marie Pettersson skrev om konferensen i Sydsvenskan